سیستم کنترل دسترسی و تردد

 نظارت تصویری بر یک رخداد هر چند با ارزش است اما پیشگیری از وقوع آن امری معقول تر میباشد، لذا سیستم کنترل دسترسی و تردد یکی از راه کارهای کم هزینه و مدرن در این خصوص بشمار میرود. شما میتوانید با استفاده از سیستم های کنترل دسترسی و تردد، افراد، خودروها و کلیه دستگاههای الکترونیکی و زیر مجموعه های آنها را نظارت، مدیریت و کنترل نمائید.

از جمله فواید استفاده از سیستم های کنترل تردد و دسترسی، کاهش و محدودسازی زمانی و مکانی ترددها، نظارت و ثبت همه جانبه از طریق نرم افزار جامع کنترل دسترسی و در نهایت تهیه گزارشات کامل با استفاده از بانکهای اطلاعاتی نرم افزار میباشد. سیستم کنترل دسترسی و تردد شامل کنترلر، کارتخوان، انواع قفل برقی و قفل مغناطیسی، کارت رایتر و ... میباشد در زیر چند نمونه از انواع کارتخوان های با استاندارد Weigand و سیستم های کنترل تردد مستقل را ملاحظه می فرمائید.

 

Back To Top