قفل مغناطیسی

یکی دیگر از اجزاء سیستم کنترل تردد قفل های مغناطیسی میباشند که بر اساس نوع درب ، کاربری مورد نیاز و شرایط محیطی انتخاب میگردند. انتخاب قفل برای دربهای شیشه ای در یک سیستم کنترل تردد نسبت به دربهای چوبی و فلزی محدود تر میباشد ( به دلیل سکوریت شدن و عدم تغییر فیزیکی بر روی شیشه و ضخامت آن)
قفل مغناطیسی یکی از بهترین و مطمئن ترین انتخاب ها جهت تامین امنیت یک درب شیشه ای میباشد، لذا با توجه به تک لنگه و یا دو لنگه بودن درب ، وزن درب و ... میتوان یکی از انواع قفل های مغناطیسی را انخاب نمود. از قفل های مغناطیسی میتوان برای انواع دربها با ویژگیهای خاص استفاده نمود .

 

Back To Top