انواع قفل الکتریکی

در سیستم کنترل تردد با انتخاب قفل الکتریکی مناسب هرگونه نفوذ غیر مجاز را تضمین می نمائید. بنابراین با توجه به جنس و نوع درب، آب و هوای محیط و نوع تردد میتوان قفل الکتریکی مناسب را انتخاب نمود.

 

Back To Top