تجهیزات جانبی

تجهیزات جانبی کارائی و قابلیت های  یک سیستم کنترل دسترسی و تردد را افزایش میدهد .
کلید خروج: در سیستم کنترل تردد یک طرفه چنانچه از قفل الکتریکی NC استفاده شود جهت خروج نیاز به کلید فشاری یا همان Exit Button میباشد که با توجه به سلیقه و کاربری آن یکی از انواع بدون تماس ، استیل و یا پلاستیکی آن مورد استفاده قرار میگیرد.
انواع کارتهای هوشمند و تگ: با توجه به نوع کارائی سیستم کنترل تردد یکی از انواع کارت های RF ، HID ، مایفر و یا تگ مورد استفاده قرار میگیرد .
سنسور مغناطیسی: جهت هوشمند نمودن درب، در سیستم کنترل تردد بکار میرود . چنانچه کاربران مانع بسته شدن درب شوند ویا ورود غیر مجاز به هر دلیلی (شکستن درب ، غیر فعال کردن قفل و ...) صورت پذیرد سنسور مغناطیسی سیستم کنترل تردد را آگاه و آلارم را فعال مینماید.
آلارم: از انواع آلارم در هنگام بروز خطا و یا تردد غیر مجاز با توجه به قدرت صوتی آن و شرایط محیط مورد استفاده قرار میگیرد.
کانورتر: با توجه به نوع ارتباط سیستم کنترل تردد با کامپیوتر و نرم افزار مربوطه یکی از انواع کانورتر ها مورد استفاده قرار میگیرد. RS485 to USB – RS232 to USB

انواع براکت: از انواع براکت های رابط جهت نصب قفل مغناطیسی بر روی درب های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد، به عنوان مثال جهت نصب شمش بر روی شیشه ی سکوریت شده که امکان هیچ گونه سوراخ کاری ندارد از براکت U استفاده می گردد.

 

Back To Top